Leie

Flere og flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr gjenneom leie. Hele leiebeløpet er fradragsberettiget og dere betaler kun for bruksretten til utstyret i den avtalte leieperioden. Vi finansierer utstyr i alle prisklasser, det er ingen beløpsbegrensninger.

Regn ut månedlig leiekostnad ved leie