Nilfisk SC800

Utviklet til maksimal yteevne, enkel håndtering, minimalt vedlikehold og fremragende rengjøringsresultater.

SC800 er beregnet til tunge rengjøringsoppgaver, men er lett å håndtere og fleksibel til daglig rengjøring. Maskinen er ideell til rutinemessig rengjøring fra lette til tunge oppgaver så som inngangspartier, oljesøl, fettflekker, rengjøring av cementsøl og porøse overflater. SC800 kan rengjøre med rent vann og tilføre kjemi hvor det er nødvendig.