Leie har en rekke fordeler.

Leie har en rekke fordeler. | Renholdssenteret

Leie har en rekke fordeler.

Leie har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital.

Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av:

 • Full bruksrett til utstyret
 • Sikkerhet kun i objektet - belaster ikke bedriftens pantesikkerheter
 • Likviditetsvennlig - kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Finansiell spredning
 • Rask utgiftsføring kan gi skattekreditt
 • Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold
 • Mulighet for fullfinansiering
 • Fleksibel finansiering
 • Bedre forholdstall i balansen
 • Full bruksrett til utstyret: det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd